Feeds:
Články
Komentáre

Archive for december, 2009

Pour Féliciter 2010

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to Ma.gnoliaAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Read Full Post »

Read Full Post »

Irish Songs

The Dubliners – Wild Rover

(viac…)

Read Full Post »

Na nasledujúcich riadkoch prinášame prvú časť poviedky, ktorú nám zaslal na mail jej autor, Dragan Dratsabovič.

Šťastný je život študenta v našom krásnom hlavnom meste. Dnes je sedemnásty november 2039. Keďže je dnes štátny sviatok, otec spomínal na revolúciu, ako sa pred ňou žilo. Vraj to bola hrôza, totálna nesloboda, ľudí strieľali po uliciach a vešali len za nesúhlas s momentálnym politickým zriadením. Neviem o totalite tej doby veľa, pretože pamätníci vymierajú, ale vraj vtedy upierali nárok na slobodu aj podľa rasy. (viac…)

Read Full Post »

Green fields of France

Táto pieseň je venovaná nášmu priateľovi Antonínovi “Tonymu” Puverle, ktorý tragicky zahynul pri automobilovej nehode dňa 16.12.2009.

Odpočívaj v pokoji…

(viac…)

Read Full Post »

Kde do pekla je Matt!!!

Matt spoznáva svet prostredníctvom bizarného tanca… Ukazuje nám, že svet nie je šedivý, jednoliaty, že každý jedinec na Zemi má svoje miesto. Že svet je nádherný a že jeho nezmyselné miešanie nás ukráti o jedinečnosť akejkoľvek časti našej Zeme, že vytvorenie “ROBOTICKEJ” populácie bude mať za následok síce vznik poslušnej, ale absolútne nekreatívnej, bezmozgej masy, ktorá sa bude starať iba svoje plné brucho a krásy Zeme jej budú zahalené v hmle dobrovoľnej nevedomosti… (viac…)

Read Full Post »

Miestami až tragikomické video priniesol weblog Slovenská Pospolitosť z akcie, ktorá sa konala 5.12.2009 v Bánovciach nad Bebravou. Potom, čo bolo zhromaždenie Slovenskej Pospolitosti zrušené kvôli súbežnej akcii vedením mesta, sa rozbehla petičná akcia ohľadne založenia strany Naše Slovensko. Veľmi ma prekvapil svojrázny výklad zákona policajtom, ktorý bol pravdepodobne veliteľom zákroku a keď mu došli slová, tak nastúpila hrubá sila a obušky. Neviem, či policajti doteraz stále nepochopili, že Marián Kotleba veľmi dobre pozná svoje práva a povinnosti. Je to veľká hanba pre slovenské políciu, keď sa takto zosmiešňuje v očiach slovenskej verejnosti, v snahe ulahodiť momentálnym mocipánom. (viac…)

Read Full Post »

Read Full Post »

Európska únia (EÚ) vyvíja “orwellovské” technológie navrhnuté na skúmanie Internetu a záznamov CCTV (bezpečnostných) kamier kvôli “abnormálnemu správaniu”.

Pätročný výskumný program s názvom Project Indect má za cieľ vyvinutie počítacových programov, ktoré fungujú ako “agenti” na monitorovanie a spracovávanie informácií z webstránok, diskusných fór, súborových serverov, P2P sietí a dokonca i jednotlivých počítačov. Medzi jeho hlavné ciele patrí “automatická detekcia hrozieb a abnormálneho správania či násilia.” (viac…)

Read Full Post »

Vďaka internetu môžeme spoznávať zaujímavé miesta našej vlasti bez toho, aby sme museli opustiť svoje príbytky. Je to vhodné najmä pre ľudí, ktorí nemajú čas, alebo prostriedky vidieť osobne všetko, čo by chceli spoznať. Zároveň sa aj môžeme dostať k obrázkom, ktoré by niektorí ľudia radšej utajili. My sa teraz s Vami o takúto minikolekciu dnes podelíme. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »