Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Blog’ Category

Pour Féliciter 2010

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to Ma.gnoliaAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Read Full Post »

Read Full Post »

Nová strana – Video

Dovoľujeme si upozorniť na novú stranu blogu POZNANIE.

Na tejto strane nájdete rôzne videá, ktoré sa nám zdajú byť zaujímave, s ktorými síce nemusíme na 100% súhlasiť, ale určite stojí za to si ich pozrieť. Videá sú umiestnené na externých serveroch, preto, ak by nejaký odkaz bol nefunkčný, budeme vďačný za upozornenie.

Nové video: America: Freedom to Fascism

Read Full Post »