Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Filozofia’ Category

Motto: “Môžu nás držať iba v takej klietke, ktorú nevidíme…”

Ľudia, rovnako zvieratá v živočíšnej ríši, mali potrebu objavovať nove veci od prvopočiatkov. Vždy sa snažili o dominanciu vo svojom životnom priestore. Lovili ryby a zver, zbierali plody, ktoré im poskytovala príroda. Ale niečo intenzívne zasiahlo do životov ľudí a navždy ich zmenilo. Bol to strach zo smrti. Žiadne zviera tento pocit nemá neustále vo svojom vedomí. A tento strach nás dostal k tomu, že sme sa stali kontrolovateľnými. (viac…)

Read Full Post »

Zamyslenie sa

K napísaniu týchto riadkov ma primäl stav určitej časti národoveckej scény, ale aj článok uverejnený na servery ANTIFA.CZ . Čitateľ má možnosť sa v ňom dočítať mnoho vecí, cez nespochybniteľné pravdy, cez rôzne teórie, až po demagogické lži. Za základnú chybu ľudí od AFA považujem spájanie dvoch odlišných vecí a to nacionalizmus a neonacizmus. Sú minimálne dve možnosti, prečo tak robia. (viac…)

Read Full Post »

soldier_shootingJuraj Švoňavec dnes, 14.11.2009, publikoval na svojom blogu článok Čo spája Slovensko a Izrael?. Článoček je veľmi krátky, ale z môjho pohľadu s tak nesprávnymi závermi, že sa musím voči nim ohradiť. Už úvod článku, kedy autor naznačuje, že Slovensko sa musí podriadiť mocnostiam (a údajne jednou z nich je aj Izrael), ma vysoko irituje a neviem prečo by sa malé národy mali automaticky skloniť pred veľkými a praktizovať nejakú “riťovlezeckú” politiku. Červenou farbou je zvýraznený môj komentár na tézy Juraja Švoňavca. (viac…)

Read Full Post »

Ľudské závislosti

zavislostiKaždý je na niečom závislý. A kto tvrdí opak, klame druhých alebo sám seba. V civilizovanej spoločnosti, kde sa hrdo radíme, sú rôzne typy závislostí odsudzované a niektoré aj kriminalizované, vo všeobecnosti sa dá povedať, že závislosť sa považuje za zlo, či chorobu, s ktorou je treba bojovať. Pri vyslovení slova závislosť sa v predstavách ľudí vynárajú narkoman, alkoholik, gambler… Preto aj každý hneď v duchu odsúdi drogy, alkohol, či hracie automaty. Aj keď sa necítim byť “členom” žiadnej z horeuvedených kategórií, považujem to za veľmi nesprávny pohľad na vec. Ako príklad uvediem narkotiká, lebo tie akosi automaticky asociujú v ľudskej mysli zničený život, agóniu, smrť. (viac…)

Read Full Post »

…a bude hůř

plakat-17-abudehur-bigNedávno som si pozrel film …a bude hůř od režiséra Petra Nikolave, natočený na motívy rovnomernej knihy Jana Pelce, konkrétne časti Děti ráje. Čiernobiely snímok je natočený 16mm kamerou pojednáva o živote asociálne revoltujúcej mládeži v severných Čechách počas obdobia vlády komunizmu. Aj keď sa snažia revoltovať hlavne prostredníctvom alkoholu, narkotík, psychodelickej hudby a vyhýbaniu sa práce, štátna moc im venuje pozornosť, ktorú si zaslúžia prinajmenšom rozvracači socialistického zriadenia. Na priblíženie samotného deja som si pomohol s z recenziou od Radka zo stránky CSFD.cz: (viac…)

Read Full Post »

benito-mussolini01Národne orientovaní ľudia sú neraz označovaní ako fašisti, rasisti, neonacisti, extrémisti a podobne. Nikto nerozlišuje, že fašizmus a národný socializmus sú dva rôzne politické smery, rasizmus politickým smerom nie je a extrémizmus – čo to konkrétne je sa od nikoho nedozviete. Veľmi málo literatúry sa venuje tomu, čo v skutočnosti fašizmus (ako politický smer) hlása. Ak nevyznávate premisu, že fašizmus je absolútne zlo, tak si prečítajte zopár téz z publikácie “Fašistická náuka“, napísanej Benitom Mussolinim. (viac…)

Read Full Post »

Ktorou cestou ísť?

which way 2Zaujímavá otázka, ako sa ďalej poberať? Ak bez toho, aby sme si stanovili ciele, tak nie je vôbec možné sa ňou zaoberať. Pretože ak nevieme KAM chceme ísť, nemá zmysel vôbec uvažovať o tom, AKO sa tam dostaneme. Takže čo chcem vlastne ja. Spokojný život pre seba a mojich blízkych. Príliš sebecké? Nemyslím si. Existuje predpoklad, že ak sa budem mať dobre ja, budú sa mať dobre aj ostatní. Bez práce to však nepôjde. V dnešnej dobe je populárne heslo „Myslím národne, konám sociálne“. Nepoužíva ho iba náš prezident, ale aj viacero mladých ľudí, ktorí sú zapálení za (podľa nich) spravodlivú vec. Nie som si ale istý, či všetci správne pochopili, o čo sa usilujú. (viac…)

Read Full Post »

Hudobné posolstvo zo Švédska “Óda pre umierajúcich ľudí” od speváčky menom SAGA. Inšpirácia Radicalboys-Brux.

Text: (viac…)

Read Full Post »

Domobrana riešením?

militiaDobre organizovaná domobrana je nezbytná v záujme bezpečnosti slobodného štátu: Právo ľudu držať a nosiť zbrane nesmie byť preto zamedzované.

To je druhý dodatok ústavy spojených štátov amerických.

Po nedávnej informácií z médií o potrebe 300 nových príslušníkov policajného zboru,na vyriešenie rómskej otázky, ma znovu napadla úloha domobrany (ozbrojenej domobrany). 300 nových poskokov systému isto rómsku otázku nevyrieši, je to riešením iba dôsledkov, rozhodne nie príčiny správania sa neprispôsobivého etnika. Slobodné držanie a nosenie zbraní (Zbraň kategórie B podľa zákona 190/2003z.z) v kombinácií s niečim ako je farmársky zákon (nedotknuteľnosť súkromného majetku). To by určite dlhodobo pomohlo viac ako 2 policajné autá a 8 policajtov, ktorí prídu zaistiť stopy po násilnom trestnom čine spáchanom na majorite. (viac…)

Read Full Post »

virMnoho ľudí ma nazýva nacistickou, rasistickou, či fašistickou sviňou v dôsledku toho, že sa venujem veciam súvisiacim s národom, či bielou rasou a nepoužívam politicky korektný slovník. Som za diverzitu v názoroch, mojim snom nie sú zovreté šíky pochodujúce pospolu v ústrety svetlejším zajtrajškom. Vôbec ma neprivádza do zúrivosti odlišný názor na politiku, hudbu, socialne otázky, či život všeobecne. Do zúfalstva ma ale privádzajú ľudia zadubení, ako papagáj opakujúci myšlienky iných bez štipky vlastnej invencie. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »